Melik Ahmet Lisesi
  Çalışma Programı Hazırlama
 
DERS ÇALIŞMA PROGRAMI HAZIRLAMA

Ne çalışacağız? Her dersin amaçlannı ve konu dağılımlarını bilmeniz program oluşturmadaki en önemli belirleyeniniz olacaktır. Programınız sıra, süreklilik ve bütünlük taşımalıdır. Her dersin nasıl bir sıra izlediğini belirlemeli, konuların birbirleriyle bağlantılarını yakalamalı ve adeta biryapbozun parçalannı birleştirir gibi konular arasında bütünlük sağlamalısınız.

Bir ders programı; hazırlık, uygulama, denetleme, pekiştirme dilimlerinden oluşur

Hazırlık: Kaynak kitaplann, araç-gereçlerin, sürenin belirlenmesidir.

Uygulama: Giriş, kazanım ve kullanımı içerir. Girişte konunun ana hatlan belirlenmeli, kazanım da konu öğrenilmeli ve kullanımda ise problem çözme geliştirilmelidir.

Denetleme: Bu kısımda öğrenilenlerin kalıcılığı denetlenerek eksikler ve yanlışlar giderilmelidir.

Pekiştirme: Yeterince tekrarlanmayan bilgiler unutulurlar. Bu yüzden öğrenilenler düzenli olarak tekrar edilmeli pekişmesi sağlanmalıdır.

Hazırladığınız programın etkili olup olmadığını aşağıdaki sorulan yanıtlayarak denetleyebilirsiniz,

© Sizi çalışmaya isteklendiriyor mu?

© Kullandığınız araçlar yeterli ve uygun mu?

© Ön hazırlık yapmayı içeriyor mu?

© Öğrendikleriniz uygulamaya dönük mü?

© Uygun bir mantıksal sıra izlenmiş mi?

© Zaman dilimleri derslerin zorluk kolaylık derecelerini göre ayarlanmış mı?

© Yeterince esnek mi?

Çok katı kurallarla hazırlanmış, hiç esnemeyen, sosyal alana hiç yer açmayan programlar bir süre sonra uygulanmazlar. Bu nedenle programınız kendinize zaman ayırabileceğiniz, yapmaktan hoşlandığınız etkinlikleri gerçekleştirebileceğiniz bir esnekliğe sahip olmalıdır.
 

Haftalık ders programı hazırlarken, günlük etkinliklerinizi haftanın her günü için ayrı ayn gözden geçirmelisiniz. Okul gidiş - dönüş saatleri, çalışma için ayrılan süre, yemek arası, dinlenme, gezme, TV izleme, arkadaşlarınız için ayırdığınız süre ve diğer işler için ayrılacak zamanı önceden belirlemelisiniz.

Ders programınızı 3 aşamada hazırlamalısınız:

  1. Aşama: Her dersten çalışmanız gereken konulann belirlenmesi. Örneğin, matematikte doğal sayılar, denklemler, geometri; açılar, üçgenler, Türkçe; anlam bilgisi, zamirler, noktalama işaretleri, coğrafya; coğrafi konum, Marmara Bölgesi'nin özellikleri, tarih; ilkçağ tarihi gibi.

     
  2. Aşama: Çalışılması gereken derslerin ve konuların haftanın günlerine bölünerek yerleştirilmesi.
     
  3. Aşama: Okuldan geliş saatiniz ile uykuya yatış saatiniz arasındaki sürenin hesaplanması. Bir gün boyunca yemek, dinlenme, okul işleri, hobileriniz, müzik, spor ve diğer aktivitelerinizi ders çalışma süresini belirledikten sonra planlı bir şekilde düzenlenmesi.

Program hazırlanırken dikkat edilecek unsurlar:

© İdeal program uygulanabilen programdır.

© İçeriği birbirine benzeyen iki ayn dersi arka arkaya çalışmamalısınız.

© Bir konuya, aynı zamanda ve aynı metotla sadece bir saat çalışmalısınız. Eğer bir konuyu bir oturuşta bitirmek zorundaysanız, çalışma metodunuzu değiştirmelisiniz. İlk 30 dakikadan sonra öğrenme veriminiz düşmeye başlar.

© Uyumadan önce yapacağınız tekrarlar bilgilerin hafızada daha çok kalmasını sağlar.

© En verimli ders çalışma saatleri kişiden kişiye göre değişir. Ancak her öğrencinin gün içinde verimli ders çalışacağı uygun bir zaman dilimi vardır.

© Zihinsel ve bedensel olarak en dinç olduğunuz saatlerde zorlandığınız derslere çalışınız.

© Uykunuzu tam alırsanız, daha verimli ders çalışabilirsiniz.

© Çalışma ortamı sabit ve sade olmalıdır. Gerekli çalışma temposunu yakalayamadıysanız, yeniden düzenlenmelidir.

© Ders çalışmadan sosyal aktivitelere başlamayınız, sosyal aktiviteleri kendinize ders çalışma programından sonra ödül olarak verebilirsiniz.

© Ders çalışırken, eksik olduğunuzu hissettiğiniz konulara öncelik veriniz. Bildiğiniz konuları tekrar tekrar okuyarak zaman kaybetmeyiniz.

© Bu konuları soru çözerek pekiştiriniz.

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=