Melik Ahmet Lisesi
  Hatırlama ve Hafıza
 
HATIRLAMA ve HAFIZA

Bir şeyi unutmak için onu öğrenmiş olmanız gerekir. Öğrenmediğimiz bir şeyi unutmak mümkün değildir. Olağanüstü durumlar haricinde (hastalık,kaza) beyin hiçbir şeyi unutmaz.Unuttuğumuzu söylediğimiz  şeyleri   aslında  hatırlama yeteneğimizin  zayıflığında  dolayı   anımsamayız.

Herhangi bir şeyi hatırlamamız; onun olağan üstülüğü, gündelik yaşadıklarınızdan farklılığı veya bizim için taşıdığı öneme bağlıdır. Unutmamızın nedeni ise bu bilgilerin bizim için sıradan olması veya pek fazla önem arz etmemesidir. Yapmamız gereken şey; sıradan veya bizim için önemsiz olarak algıladığımız bilgileri önemli hale getirip unutmamaktır.

Bizler görerek duyarak ve deneyerek öğreniriz. Her öğrencinin de kendine has bir öğrenme yöntemi vardır. Kimi öğrenci gördüğünü, kimi dinlediğini, kimi de yaptığını çok iyi öğrenir ve hatırlar. Ama en iyi öğrenme yöntemi mümkün olduğunca bu üç yöntemi birlikte kullanmaktır.

Yukandaki tabloda görüldüğü gibi çevreden gelen uyaranlar duyu organlan yoluyla kısa süreli hafızaya transfer olurlar. Tekrarlar yapılmadığı zaman kısa sürede unutulurlar.

Bilgileri hafızada uzun süre saklayabilmek için düzenli olarak günlük, haftalıkve aylık tekrarlar yapılmalıdır. Daha sonra da soru çözerek, denemeler yaparak ve anlatarak bilgilerimizi sınar ve hatırlanz. Hatırlama oranını yüksek, unutma oranını düşük tutabilmek için zihinsel, fiziksel ve ortam olarak kendinizi öğrenmeye hazır hale getirmelisiniz.

Hatırlamak için;

++ Yeni öğrendiklerinizle önceki bilgileriniz arasında ilişki kurun

++ Her öğrendiğinizi hatırlayacağınızı düşünün

++ Öğrendiklerinizi sembollerle kodlayın

++ Hatırlama oyunu oynayın. Gün içinde öğrendiklerinizi hatırlamaya çalışın

++ Bilgilerinizi sınıflandırın

++ Günlük tekrarlar yapın

++ Yeni öğrendiğiniz bilgileri başkalarına anlatın

++ Çabuk unutuyorum yerine çabuk hatırlıyorum deyin

++ Okuduklannız resmedin

++ Öğrendiklerinizi yaşamınızda kullanın

++ Öğrendiklerinizi yazın

++ Sistemli tekrarlar; öğrenme, anlama, kavrama, düşünme ve hatırlama konulannda birikim sağlar.

++ Beyinde en çok ve en kolay saklanan bilgi, çok duyulan ve tekrar edilen bilgidir.Bilgilerin ezberlenmeden, anlaşılarak ve yorumlanarak depolanması gerekir.

++ Bilgiyi genel olarak görsel uyancılardan yararlanarak öğrenin.

++ Öğrenme için en verimli zamanı seçin.

++ Konuya duyduğunuz istek, merak ve ilgi onu öğrenmenizi kolaylaştıracaktır.

++ Öğrendiklerinizi hatırlamak için kendinize uygun kısa notlar alın. Bu notlar konu tekrarlannda çok işinize yarayacaktır.

++ Öğrendiğiniz bilgileri günlük hayatınızda kullanmaya gayret edin. Bu, unutmanızı engelleyecektir.

++ Size anlamsız gelen terim, kavram, isim ve formüllerin baş harflerini kullanarak anlamlı sözcükler üretin. (Akrostiş yöntemi)

Etkili Çalışma Süreleri

Çalışma Süresi Genel Tekrar Süresi Bilginin Saklanma Süresi

45 dk. Çalışma Sonunda

5 Dakika

1 Gün

1 Gün Çalışma Sonunda

10 dakika

1 Hafta

1 Hafta Çalışma Sonunda

20 dakika

1 Ay

1 Ay Çalışma Sonunda

30 Dakika

Uzun Süreli Hafıza

En Az Unutulanlar

Yatmadan önce gözden geçirilenler.

Hatırianılması gerektiğine inanılanlar.

Sık sık konuşulan ve tekrar edilenler ©Bize anlamlı gelenler

Yüksek sesle konuşulan ve düşünülenler.

Fiziksel beceri ile irtibatlı öğrenilenler.

Değeryargılarımıza uyumlu olanlar.

İlgi duyulanlar ve önemsenenler.

En Çok Unutulanlar

Adlar, rakamlar ve tarihler.

İstenmeyen şeyler,

Zor öğrenilmiş ve kavranılmış bilgiler.

Değer yargılarımıza ters düşen bilgiler.

Rast gele edinilen bilgiler.

Üzerinde fazla düşünülmeyenler.

Aravermeden öğrenilenler.

Bize anlamsız gelenler.

Başkalanndan öğrenip de kendimizden bir şeyler katmadığımız bilgiler

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=