Melik Ahmet Lisesi
  Kendini Tanıma
 
Kim başarılı olmak istemez? Herkes okuduğu okulda, çalıştığı işte, özel hayatında başarılı olmak ister."Ben hayatta başanlı olmak istemiyorum" diyen birine rastlayamazsınız. Basan herkesin istemesine karşın herkesin elde edemediği bir şeydir. Peki neden? İnsanlar neden bu kadar çok istedikleri bir şeyi elde edemiyorlar? Burada yeteneklerden, potansiyelden, olanaklardan önce sorgulanması gereken kişinin gerçeklikte başarıyı ne kadar istediğidir. Kendinize sorun: Ben başarılı olmayı hayal mi ediyorum yoksa gerçekten başarılı olmak mı istiyorum? Hayal kurmanın bir yaptırım gücü yoktur. Ama hayallerini gerçekleştirmek istemek sorumluluklan ve çalışmayı da beraberinde getirir. Çalışmada önemli olan ise ne kadar çalıştığımız değil nasıl çalıştığımızdır.

Hedef Belirleme

     Çalışmaya başlamadan önce ne için çalıştığınızın farkında olmanız gerekir. Ulaşmak istediğiniz her neyse onu somut olarak görmeniz sizi çalışmaya istekiendirir. Bu nedenle öncelikle kendi yetenekleriniz, beklentileriniz ve olanaklannız ölçüsünde hedeflerinizi belirlemelisiniz. Burada karşımızda farklı bir pencere açıldı, Kişisel yeteneklerimiz, bek enti I eri m iz ve olanakanmız. Kişinin başanlı olabilmesi için kendini tanıması gerekir.

Kendini Tanıma

     Kendini tanıma; bedenimizin, düşüncelerimizin, duygularımızın, birbirleriyle ilgili ilişkilerini kurabilme, kendimizdeki duygusal, düşünsel, davranışsal süreçlerle ilgili anlayış geliştirme olarak tanımlanır. Kendini tanıma farklı bir deyişle kendinin farkında olma gerçekçi hedefler belirlemeyi sağlar. Kişinin fiziksel, psikolojik sosyolojik ve felsefi açıdan özelliklerinin farkında olması, neleri yapıp neleri yapamayacağını, neleri yapmaktan mutlu olup, neleri yapmaktan mutsuz olacağını bilmesini sağlar. Kendi potansiyelinin üstünde veya altında hedefler belirlemesinin önüne geçer. Keza, hedeflerimizin kapasitemizin altında ya da üstünde olması da başanlı olmamızı engeller. Kapasitenin çok üstündeki hedefler, ulaşılamayacağından hayal kırıkları yaşanmasına neden olarak çalışmadan kopmaya neden olur. Çok düşük hedefler ise kişisel tatmin sağlamayacağından çalışmayı anlamsız kılar,
Kendinizi, çevrenin şartlamalarından bağımsız olarak tanımaya çalışmalısınız. Bu çok kolay bir şey değildir. Bu noktada kendinize sorular sormalı, kendinizin dışına çıkarak adeta farklı bir insanla konuşuyormuşçasına kendinizi değerlendirmelisiniz.

     Öncelikle kapasitenizi değerlendirin. Hangi derslerde daha başarılı, hangi derslerde daha başarısız olduğunuzu ortaya koyun, Çok sıkıldığınız ve çok severek çalıştığınız dersleri belirleyin, En başarılı olduğunuz alanları tespit edip bu alanlara yönelik gelecek planlarınız olup olmadığını değerlendirin, Başaramadığınız alanlara yönelik hayalleriniz varsa, bu isteklerin dayatma olup olmadığını sorgulayın, Ders başanlan her zaman kesin sonuçlar vermez, Kişi okul yıllarında farklı nedenlerle başanlı olmadığı bir alanda daha sonra çok başarılı olabilir. Ancak burada asıl sorgulamanız gereken bu alanlara olan ilginiz ve bu ilginin nedeni olmalıdır, Eğer ilginizin nedeni popüler olmalan, ailenizin beklentileri, çok kazanç sağlamalan gibi nedenlerse ve bu alanlarda başarılı da değilseniz hayal kırıklıkları yaşamanız olasıdır. Ancak tüm bunlardan bağımsız olarak bu alana karşı kişisel olarak bir yöneliminiz olduğu halde tali nedenler yüzünden başarılı olmadıysanız, bu başarısızlığın nedenlerini ortadan kaldırıp bu alana yönelebilirsiniz,

     On yıl sonra kim olarak ne yapmak istiyorsunuz? Bu sorunun yanıtı hedefinizin de daha net bir biçimde ortaya çıkmasını sağlayacaktır.Bununla ilgili bir kompozisyon yazarak beklentilerinizi daha somut hale dönüştürebilirsiniz, Hangi şehirde yaşamak istediğinizden, yaptığını işten, aile yaşantınıza kadar tüm hayallerinizi kurgulayın ve yazın, Böylece istek ve beklentileriniz net bir biçimde ortaya çıkacaktır, Çıkan sonuçlara nasıl ulaşabileceğinizi düşünün ve buna paralel olarak on yıl sonradan günümüze kadar hedefler koyun, Yani uzak hedefler ve yakın hedefler sıralaması gerçekleştirin ve tüm bunlan yazılı hale getirin, Günlük aylık ve yıllık hedefleriniz ortaya çıkacaktır. Tüm bu hedefler gerçek hedefinize yani kendinizi var etme hedefinize ulaşmadaki araçlar olacaktır. Bu sayede araçların amaç haline dönüşmelerini engelleyecek ve amacınızdan uzaklaşmanın da önüne geçmiş olacaksınız. Hedefinizin çok büyük paralar kazandırması, çok yüksek statüler sağlaması gerekmez, Önemli olan sizi mutlu edip etmeyeceğidir, Çünkü kişi hayatından mutlu değilse kazandığı tüm paranın da, edindiği tüm statülerin de bir değeri ve anlamı olmayacaktır

     Bu süreç ( kendimizi tanıma be hedeflerimizi belirleme süreci) başarılı olmanın en büyük adımıdır. Bu adımı attıktan sonra diğer adımlan atmak daha kolay olacaktır,
Üniversite sınavında başarılı olabilmek için yüksek düzeyde bir zekâya sahip olmaya veya gece gündüz yoğun bir program uygulamaya gerek yoktur. Orta düzeyde bir zekâya sahip, düzenli ve programlı bir hazırlık süreci geçiren adayların başarıya rahatlıkla ulaşabileceklerini tecrübelerimiz bize göstermiştir.
Verimli çalışma teknikleri ile size anlatmaya çalışacağımız planlı, programlı ve sizi öğrenmeye taşıyacak çalışmadır. Bu noktadan sonra geriye kalan sadece sabırlı bir şekilde eksiklerin giderilmesidir. Zamanı gereksiz veya yanlış konularla değil, eksikliklerin ve hataların giderilmesiyle değerlendirmelisiniz.
     Geçmişte başarı için tek öneri sunulurdu; çalışmak, çalışmak ve çok çalışmak,. Oysa çağımızda bu kavram değişime uğrayarak "verimli çalışmak" şekline dönüşmüştür.
 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=