Melik Ahmet Lisesi
  Türkçe
 
TÜRKÇE NASIL ÇALIŞILMALI?

TÜRKÇE DERSİNİN İÇERİĞİ

Türkçe dersi dil ve anlam bilgisi olmak üzere iki temel konudan oluşur. Öğrencinin dinleme, okuma ve yazma faaliyetleri ile Türk dilinin bütün özelliklerini öğrenme, kullanma ve bu yolla bilgi edinme, kavrama, analiz ve sentez yapabilme alışkanlığı kazanması bu dersi okumadaki en önemli gerekçelerden birkaç tanesidir. Türkçe dersi kişinin anlama ve yorumlama gücünü geliştirdiği için bu derste başarılı olmak, tüm derslerdeki, özellikle sözel derslerdeki başarıyı olumlu yönde etkilemektedir. Doğru cevabı bulmak soruyu doğru okumaya, doğru anlamaya ve doğru yorumlamaya bağlıdır.

TÜRKÇE DERSİNE AİT SORULARIN ÖZELLİKLERİ

Türkçe'de anlam bilgisi soruları yoruma, dilbilgisi soruları ise bilgiye dayanır. Yoruma dayalı sorularda öznellikten kaçınmalı, soru kökünde ifade edilenler doğru algılanmalı, paragraftaki giriş, sonuç ve ana düşünceyi ifade eden ayrıntılara dikkat edilmelidir. Mecazlı ifadeler ve simge sözcükler dikkate alınmalıdır. Bilgi sorularında ise konu eksikleri tamamlanmalı, dil bilgisinin temel kuralları bilinmeli, mana ve değerler iyi kavranmalı, zengin bir kelime hazinesine sahip olunmalı, terimlerin anlamları iyi bilinmelidir.

Sözcüklerle ilgili sorularda doğrudan ve dolaylı anlamları hatırlama, amaca uygun sözcüğü seçebilme, seçilen sözcüğün yerinde kullanıldığının farkına varma, hangi anlamlarda kullanıldığını belirleme ve sözcüklerin seçilme nedenlerini görme bu tip soruların doğru cevaplarını bulmak açısından önemlidir.

Cümlelerle ilgili sorularda, cümlenin yapı, anlam ve anlatım özelliklerini tanıma, dilin işleyiş düzenine uygun cümleler kurabilme, cümledeki ifade edilen yargıyı belirleme ve cümlenin seçiliş nedenini görme bu tip soruların doğru cevabını bulma açısından önemlidir.

Paragraflarla ilgili sorularda ana ve yan düşünceleri belirleme veya ayırma ve ana düşünce ile yan düşünce arasındaki bağlantıları görebilme, ayrıca düşünceyi geliştirme yol ve biçimlerini tanıma bu tip soruların doğru cevabını bulma açısından önemlidir.

TÜRKÇE DERSİNE ÇALIŞMA

A) Derste
Türkçe dersi dinlenirken; öğretmenin uyarıları dikkate alınmalı, önemli yerler işaretlemeli, anlatılanların benzerlik ve zıtlıkları karşılaştırılarak mukayese edebilme bilinci geliştirilmelidir. Türkçe dersinde konular işlenirken yakından uzağa, basitten karmaşığa ve bilinenden bilinmeyene giden bir yöntem izlenir. Ayrıca Türkçe konuları birbirinden bağımsız değildir. Bu nedenle bütün konular derste ilgi ile takip edilmelidir. Derste öğretmenin verdiği örnekler, öğrenilen konuların ince ayrıntılarını kavratmaya yönelik olduğu için bu örneklere ait özellikler üzerinde durulmalıdır. Soru sayısı en fazla olan ders olduğu için bu derse karşı önyargılı davranılmayıp anlaşılmayan bölümler öğretmene sorulmalıdır.

B) Bireysel Çalışmalarda
Bireysel çalışmalarda derste anlatılan konular belli dönemlerde tekrar edilmeli ve testler çözülmeli, yanlış cevaplandırılan ve boş bırakılan sorulara ait konulara geri dönülmelidir.
Okuma, anlama ve yorumlama hızını arttırmaya yönelik çalışmalara ağırlık verilmelidir.
Kavram, yargı ve düşünce düzeyinde bireysel gelişimi sağlayacak çalışmalar yapılmalı, test kapsamları gözden geçirilmelidir. Çözülen soru sayısından ziyade soru içeriklerine dikkat edilmeli, konunun tüm özelliklerini kavratıcı niteliklere sahip sorulara ağırlık verilmelidir.

DERSİN PUAN TÜRLERİNE GÖRE ÖNEMİ:

A) Sözel Puan Türünde Hazırlananlar İçin:
Sözel puana katkısı en yüksek olan derstir. Sözel grupta hazırlanan öğrencilerin bu dersteki temel kavram ve ilkeleri iyi kavramaları, Türkçe testlerini çözme tekniğinden haberdar olmaları gerekir. Okuma hızından dolayı zaman kaybının en sık yaşandığı derslerden birisi Türkçe'dir. Bu nedenle hızlı okuma ve okuduğunu anlama egzersizleri ne kadar sıklıkla yapılırsa Türkçe dersinde başarılı olmak o denli kolaylaşacaktır. Türkçe dersine önyargılı yaklaşmak ve özellikle paragraf tipli sorulardan çekinmek bu dersteki başarıyı olumsuz etkiler.

B) Sayısal Puan Türünde Hazırlananlar İçin:
Sözel derslerin sayısal puana katkısı azdır. Buna rağmen Türkçe dersi bu puan türünde ÖSS'ye hazırlanan adayların öğrenebilecekleri ve sorularını rahatlıkla cevaplandırabilecekleri bir derstir. Soru sayısının diğer sözel derslere oranla fazla olması sayısal puana daha fazla katkı sağlaması bakımından önemlidir. Sayısal grupta hazırlık yapan öğrencilerin sözel derslere özellikle Türkçe dersine ait sorulara verdiği cevaplar önemli bir seçicilik unsurudur. Türkçe dersine ait ÖSS soruları analiz edilmeli ve benzer nitelikli sorular çözülmelidir. Okuma ve anlama hızı geliştirilmeli, derse objektif bir zihinle yaklaşılmalıdır.

C) Eşit Ağırlıklı Puan Türünde Hazırlananlar İçin:
Eşit ağırlıklı puan türünde hazırlanan öğrenciler için vazgeçilmesi imkansız üç dersten biri belki de en önemlisi Türkçe dersidir. Sayısal puan türünde öğrenci alan programları seçen bir öğrenci Türkçe yapmadan bir yeri kazanması mümkün olmasına rağmen eşit ağırlıklı puan türünde hazırlanan öğrenciler için Türkçe yapmadan bir yükseköğretim programına yerleşmek hemen hemen imkansızdır. Sözel grupta hazırlananlar için ifade ettiğimiz özellikler eşit ağırlıklı puan türünde hazırlanan öğrenciler için de aynen geçerlidir. Çalışma süresinin büyük bölümünü Türkçe ile değerlendirmek bu puan türünde başarılı olmak için önemli bir unsurdur.

D) Dil Puan Türünde Hazırlananlar İçin:
Dil alanında tercih yapacak öğrencilerin sözel alanda soru çözmeleri zorunludur. Sözel alan soruları belirleyici rol oynayacağından yapılacak her bir sorunun önemi artmaktadır. Bu nedenle Türkçe dersine çalışmak önem arz etmektedir.

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=