Melik Ahmet Lisesi
  Karne Ne zaman Verilir ve İçeriği Nedir?
 
Öğrenci Karnesi Ne Zaman Verilir ve İçeriği Nedir?

Dönem sonlarında o dönemdeki başarı durumunuzu velinize duyurmak amacıyla size bir karne verilir. Bu karnede başarı durumunuz ve devamsızlık durumunuzla ilgili bilgiler yer alır. Karneler birinci dönemde dinlenme tatilinden, ikinci dönemde ise yaz tatilinden önce size verilir.

Dönem Notlarınız Nasıl Tespit Edilir?

Bir derse ait dönem notunuz, o döneme ait yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlarla varsa ödev ve projelerde aldığınız puanların aritmetik ortalaması nota çevrilerek belirlenir. Puanlarınızın aritmetik ortalaması alınırken yarım ve yarımdan büyük kesirler tama yükseltilir. Yarımdan küçük kesirler dikkate alınmaz. Zorunlu hallerde bir yazılı sınav eksiği ile de dönem notu alabilirsiniz. Ödev ve projelerden aldığınız puan, o dönemin yazılı ve sözlü puanlarıyla birlikte değerlendirilir. Öğretmenleriniz, sizin sınıf içi etkinlik ve başarı durumunuzu dikkate alarak takdir hakkını kullanıp aritmetik ortalamanın en çok bir not fazlasını dönem notu olarak verebilir. Her dersten bir dönem notu mutlaka verilmek zorundadır.

Nakil Yoluyla Gelen Bir Öğrenciyseniz Dönem Notunuz Nasıl Tespit Edilir?

Dönem içinde bir okuldan başka bir okula nakledilmeniz halinde, önceki okulda aldığınız dersler ve puanlarınız dikkate alınarak dönem notu tespit edilir.

Yılsonu Başarınız Nasıl Tespit Edilir?

Bir dersin yılsonu notu hesaplanırken birinci ve ikinci dönem notlarınızın aritmetik ortalamasına bakılır. Dönem notlarının aritmetik ortalaması hesaplanırken yarım ve yarımdan büyük kesirler tama yükseltilir.

Bir Dersin Ağırlığı ve Ağırlıklı Notu Nedir?

Bir dersin ağırlığı, o dersin haftalık ders saati sayısına eşittir. Bir dersten elde ettiğiniz yılsonu notu ile o dersin haftalık ders saati sayısının çarpımından elde edilen not, o dersteki ağırlıklı notunuzdur.

Yılsonu Başarı Ortalaması Nedir ve Nasıl Hesaplanır?

Yılsonu başarı ortalamanız, derslerdeki ağırlıklı notlar toplamının haftalık ders saatleri toplamına bölümü ile elde edilen nottur. Yılsonu başarı ortalaması hesaplanırken bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülür. Yılsonu başarı ortalaması dosyanıza, sınıf geçme ve diploma defterlerine işlenir ve diploma notunuzun hesaplanmasında dikkate alınır.


Ders Yılı Sonunda Herhangi Bir Dersten Nasıl Başarılı Sayılırsınız?

Ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmeniz için;
İkinci dönem notunuzun, en az "Geçer" olması, ancak birinci dönem notunuz "Etkisiz" ise ikinci dönem notunuzun en az "Orta", olması zorunludur.İşletmelerde beceri eğitimi gören bir öğrenciyseniz yılsonu beceri sınavı notunun en az "Geçer" olması gerekir.

Sınıfınızı Doğrudan Geçebilmenizin Koşulları Nelerdir?

Ders yılı ya da ortalama yükseltme sınavları sonunda, tüm derslerden başarılı olan bir öğrenciyseniz doğrudan sınıfınızı geçersiniz.
Okul türlerine göre Kurulca belirlenen dersler dışındaki derslerden başarısızlığınız bulunuyorsa yılsonu başarı ortalamanız;
a) Fen liseleri ve sosyal bilimler liselerinde iseniz 3.50,
b) Anadolu türü liseler ve önünde yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan liselerde iseniz 3.00,
c) Genel lise, spor lisesi ile meslekî ve teknik liselerde iseniz 2.50 ortalama ile sınıfınızı geçebilirsiniz.

Sorumlu Olarak Sınıfınızı Nasıl Geçebilir ve Sorumluluğunuzu Nasıl Kaldırabilirsiniz?

Doğrudan veya yılsonu başarı ortalaması ile sınıfınızı geçemediyseniz alt sınıflardaki sorumlu olduğunuz dersler de dahil, başarısız olduğunuz ders sayısı en fazla iki ise bir üst sınıfa devam edebilirsiniz. Alt sınıftaki dersler de dahil, ikiden fazla sorumlu dersiniz varsa başarısız sayılırsınız. Sorumluluğunuz, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olmanız halinde kalkar.

Hazırlık Sınıfı Uygulaması Yapan Okullarda Seviye Belirleme Sınavı ve Sınıf Geçme Modeli Nasıldır?

Önünde hazırlık sınıfı bulunan okullara kaydolan bir öğrenciyseniz; 9. sınıfta birinci yabancı dil dersini takip edebilecek seviyede olduğunuz veliniz tarafından sınavlardan önce okul yönetimine yazılı olarak bildirilirse, ders yılının ilk haftasında hazırlık sınıfı seviyesinde yazılı ve sözlü seviye belirleme sınavına alınırsınız. Bu sınavlarda aldığınız puanlar nota çevrilir ve en az "3" almanız durumunda başarılı sayılarak 9. sınıfa devam edersiniz. Hazırlık sınıflarında sınıf geçmeniz; birinci yabancı dil dersindeki başarı durumunuza göre tespit edilir. Diğer derslerdeki başarı durumunuz, sadece ödüllendirilme amacıyla dikkate alınır. Hazırlık sınıfında, sınıf geçmeye esas dersten ders yılı sonunda başarılı olamadıysanız ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavları sırasında yazılı ve sözlü sınavlara alınırsınız. Bu sınavlardan en az "Geçer" almanız başarılı sayılmanız için yeterlidir. Bunda da başarısız olduysanız bir yıl daha hazırlık sınıfına devam etme hakkınız vardır. Hazırlık sınıfındaki başarınız, diploma notunuzun belirlenmesinde dikkate alınmaz.

Hangi Durumlarda Sınıf Tekrarı Yaparsınız?
Eğer;
a) Ortalama yükseltme sınavları sonunda başarısız olup yılsonu başarı ortalamasıyla sınıfınızı geçemediyseniz,
b) Sorumlu olarak sınıfınızı geçemediyseniz,
c) Devamsızlık nedeniyle başarısız olduysanız sınıf tekrarı yapmanız gerekir.

Sınıf tekrarını, orta öğretim süresince sadece bir defa yapabilirsiniz. Hazırlık sınıfındayken yaptığınız sınıf tekrarı süreye dâhil değildir. Devamsızlık dışındaki bir sebeple başarısız olan son sınıf öğrencisiyseniz ve sınıf tekrar etme hakkınız varsa, isteğinize göre başarısız olduğunuz ders sayısına bakılmaksızın sınıfınızı tekrar edebilirsiniz. Eğer bu durumdayken sınıfınızı tekrar etmek istemiyorsanız, sadece sorumluluk sınavlarına katılabilirsiniz.

Yetiştirme Programı Nedir?

Bir dönem notu eksik olan ya da hiç dönem notu almadığınız dersler için ders yılının ikinci döneminde veya ders kesiminde yetiştirme programlarına katılabilirsiniz.
İki dönem notu alabilecek durumda olmanıza rağmen öğretmenin raporlu ya da izinli olması, göreve geç başlaması, dönem bitmeden ayrılması gibi nedenler ile doğal afet, salgın hastalık, olağanüstü hal ve benzeri durumlardan dolayı yapılamayan dersleriniz, yoğunlaştırılmış programlar ile çalışma saatleri içinde ve dışında öğretim yapılarak tamamlanır. Ders yılı bu aksamadan dolayı uzatılmaz.

Okul Birincileri Nasıl Tespit Edilir?

Ders kesiminde disiplin kurulunun da görüşü alınarak alan veya dal ayrımı yapılmaksızın diploma notu en yüksek olan öğrenciler arasından öğretmenler kurulunca okul birincisi tespit edilir. Okuldan "kısa süreli uzaklaştırma" veya daha ağır ceza almış iseniz okul birincisi olamazsınız.

Diploma notlarınızın eşit olması halinde son sınıf yılsonu başarı ortalaması yüksek olan öğrenci, okul birincisi olarak tespit edilir. Eşitlik bozulmadığı takdirde, bir alt sınıftan başlanarak geriye doğru eşitlik bozuluncaya kadar yılsonu başarı notları incelenerek okul birincisi tespit edilir. Bu şekilde de eşitlik bozulmuyorsa son ders yılından başlanarak derslerin yılsonu notlarına esas olan dönem puanlarının aritmetik ortalamasının ağırlıklı ortalaması alınır. Bu değerlendirme sonunda da eşitliğin bozulmaması halinde, sizin ve velilerinizin de katılımı ile öğretmenler kurulunda kur'a çekilerek okul birincisi tespit edilir.

Aynı yönetim altında farklı diploma düzenlemeyi gerektiren okullarda, farklı diploma programlarının her biri için ayrı okul birincisi belirlenir. Okul birinciliği ile bilgileri ÖSYM'ye okulunuz bildirecektir, sizin bu konuda bir yazışma yapmanıza gerek yoktur.
 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=