Melik Ahmet Lisesi
  Öğrenme Nedir?
 

İnsanı diğer canlılardan farklı kılan en önemli özellik, yeni deneyimler kazanabilmesi yani her an öğrenmesi ve öğrendiklerinin uygulamasıdır. Öğrenmek; yeni deneyimlerle hayatı yaşanabilir bir hale getirmek ve yeni bakış açılan kazanmaktır.
Öğrenmenin en önemli faydalan; kişiliğinizi güçlendirmesi, kendinize güven duymanızı sağlaması, takdir ve   hayranlık  uyandırması   ve   meslek  hayatınızda   başarıyı   beraberinde   getirmesidir,

Öğrenmede İsteklilik

Eğer okul öncesi çocuklan gözlersek, onlann yeni şeyler öğrenmede hiçbir güçlük çekmediklerini fark ederiz. Çünkü çocuk sadece ilgilendiği şeyi bilmek ister ve bu bilgiyi oyun yoluyla elde eder. Çocuk için öğrenmek yaşamak demektir. Anlamak ilişki kurmak demektir. Bir şeyin size anlamsız gelmesi, o şeyle ilişki kuramadığınızı gösterir. Eğer sık sık kendinize "Bu şeyleri niye öğreniyorum, ne anlamı var?" diye soruyorsanız, henüz bilgiyle ilişki kuramamışsınızdır. Bu durumda yapılacak iş, öğrenmeye karşı tutumunuzu değiştirmektir. Öğrenmeye karşı yaklaşımınızı değiştirmektir. Öğrenmeye karşı isteksizliğinizi, öğrendiğiniz her bilgiyi sizin için anlamlı hale getirerek kırabilirsiniz.
Öğrenmenin ilk şartı; Öğrenilen konulan günlük hayatınızda kullanmak, bu bilgiler ile yeni ilişkiler kurmak, onlan kişiliğinizin ve ilgilerinizin bir parçası haline getirmek olmalıdır.

Öğrenmenin ikinci şartı; azim, irade ve karar verme yeteneği ile ilgilidir. Akili insanlar, sadece istemekle yetinmezler, iradelerini de kullanarak ve ulaşmak istedikleri hedefler doğrultusunda hızla yol alırlar.

Bu doğrultuda şu şekilde düşünürler: "Bu sınavı başarmak için her türlü donanıma fazlasıyla sahibim. Çok zeki olmam gerekmiyor, iyi bir liseden gelmem gerekmiyor, ben hiçbir şekilde diğer insanlardan daha eksik ya da daha şanssız değilim. Hayat, diğerlerine verdiği fırsatları bana da veriyor.

Her an önüme yeni kapılar açıyor, Şu anda önemli bir kapının eşiğindeyim ve bu eşikten geçmek için  önümde  hiçbir engel  yok,  Yapmam  gereken tek şey;  "Azimli  Şekilde  Çalışmak,.,"

Nasıl Öğreniyorsunuz?


Üç temel öğrenme modeli vardır; görsel, işitsel ve dokunsal, Hepimiz öğrenirken bu üç modeli de kullanınz ancak bir öğrenme modeli daha baskndır, Ancak bu bir modeli kullanıp diğerlerini kullanmadığımız anlamına gelmemelidir. Genelde bunlar arasında bir denge söz konusudur, Sizin için baskn olan öğrenme modelini bilmeniz yani nasıl daha kolay öğrendiğinizi bilmeniz öğrenme hızınızı artıracaktır. Hangi öğrenme modelini daha baskın olarak kullandığınızı değerlendirebilmeniz için aşağıdaki testi uygulayınız.

Kendini Değerlendirme Testi

Soruları cevaplarken size en yakın şıkkı işaretleyin.

1)   Hangisini yaptığınızda sınıfta anlatıları daha kolay hatırlıyorsunuz?

 1. Not almadan çok dikkatli dinlediğimde
 2. Ön sırada oturup öğretmeni izlediğimde
 3. Not aldığımda.

2)  Nasıl problem çözersiniz?

 1. Düşündüklerimi yüksek sele ifade ederek
 2. Liste ya da çizelgeler kullanarak
 3. Hareket halindeyken.

3)Telefon  numaralarını  en  kolay nasıl hatırlıyorsunuz?

 1. Sayıları sesli olarak tekrar ederek
 2. Sayılan zihnimde resimleyerek
 3. Sayılan parmağımla hayali olarak yazarak

4)Yeni bir şeyi en kolay nasıl öğrenirsiniz?

 1. Bilen birinden dinlediğimde
 2. Konuyla ilgili bir gösteriyi izlediğimde
 3. Kendim denediğimde

5)Bir filmi izledikten sonra aklınızda en çok hangisi kalır?

a)  Filmdeki konuşma, müzik ve sesler
b)   Filmin çekildiği mekân ve oyuncuların kostümleri
c)  Filmin sizde uyandırdığı duygular

6)Alışverişe gittiğinizde ne yaparsınız?

 1. Alacaklanmı listelerim
 2. İhtiyaçlanmı reyonlara bakarak hatırlanm
 3. Evde hazırlayıp unuttuğum listeyi hatırlarım

7)Bir şeyi hatırlamak için:

a)  Sesleri zihnimde tekrar duymaya çalışırım
b)    Hatırlamak  isteğim   şeyin  gözümde canlandınrım
c)  Hatırlamak istediğim şeyin bende uyandırdığı duygulan anımsanm
 

8)Yabancı bir dili en iyi nasıl öğrenirsiniz?

 1. Dinleyerek
 2. Yazarak
 3. Okuyup yazabileceğim bir kursa katılarak

9)En çok hangisini okumaktan hoşlanırsınız?

 1. Kahramanların arasında geçen konuşmalan
 2. Betimleyici bölümleri
 3. Hareket içeren hikâyeleri

IO)Tanıştığınız insanları daha sonra nasıl hatırlarsınız?

 1. Yüzlerini unuturum, isimlerini hatırlanm
 2. İsimlerini unuturum, yüzlerini hatırlanm
 3. Davranışlannı hatırlanm

1 l)Dikkatinizi en çok ne dağıtır?

 1. Gürültü
 2. İnsanlar
 3. Bulunulan mekânın özellikleri

12) Nasıl giyinirsiniz?

 1. Kıyafet benim için çok önemli değildir ama iyi giyinirim
 2. Kendime ait bir tarza sahibim
 3. Mümkün olduğu kadar rahat giyinirim

13)Aşağıdakilerden hangisini tercih edersiniz?

 1. Arkadaşlanmla konuşmayı
 2. Televizyon seyretmeyi
 3. Uzanıp dinlenmeyi

Değerlendirme:
Eğer a şık çoğunluktaysa işitsel, b şıkkı çoğunluktaysa görsel, c şıkkı çoğunluktaysa dokunsal öğrenme tipi sizde daha baskndır.

*Gloria Fender Öğrenmenin ABC'Sİ Kitabından uyarlanmıştır,

Öğrenme Tipleri

Görsel Öğrenenler: Konuşmaktan çok izlemeyi tercih ederler, düzenli, tertipli olurlar, planlayarak çalışırlar, detaylan önemserler, dikkatleri çabuk dağı Imaz, okumayı severler, isimlerden çok yüzleri hatırlarlar, şekil ve grafikleri kullanırlar.

Eğer görsel öğreniyorsanız; zihninizde resimler tasarlayın, not alın, renkli kalemleri tercih edin, Öğrendiklerinizi belirli simgelerle şifreleyin, grafiklerden ve şekillerden yararlanın, öğrendiklerinizle ilgili filmler izleyin, çizim yapın, parçalara ayırarak çalışın.

İşitsel Öğrenenler:
Öğrendiklerini sesli olarak tekrar ederler, konuşmaktan hoşlanırlar, dikkatleri çabuk dağılır, bir metni kendileri okumaktansa başka birisinin kendilerine okumasını tercih ederler, müzik dinlemekten hoşlanırlar, dinlemeyi severler.

Eğer işitsel öğreniyorsanız; konulan bir başkasından dinlemeyi tercih edin, öğrendiklerinizi yüksek sesle tekrar edin, öğrendiklerinizi kasete okuyup dinleyin.

Dokunsal Öğrenenler:
Sürekli hareket ederler, konuşurken karşılanndakilere dokunmaktan hoşlanırlar, çalışırken ritim tutarlar, yeniliklerden hoşlanırlar, duygulannı hareketleriyle belli ederler, Konuşurken ellerini kullanırlar.

Eğer dokunsal öğreniyorsanız; Çalışırken hareket edin, yazarak çalışın, not tutarak dinleyin, Öğrendiklerinizi duygulannızla ilişkilendirin
 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=