Melik Ahmet Lisesi
  Matematik
 
MATEMATİK NASIL ÇALIŞILMALI?

MATEMATİK DERSİNİN İÇERİĞİ

Matematik şekil, sayı ve çoklukların yapılarını, özelliklerini ve aralarındaki bağıntıları, düşünce yoluyla inceleyen bir bilimdir. Matematik öğreniminde temel amaç insanlarda doğuştan var olan düşünebilme kabiliyetini geliştirmektir. Matematik, karşılaşacağımız olayları ve problemleri inceleyen, araştırma ve karşılaştırma yaparak her konuda mantıklı düşünmeyi ve doğruyu bulmamızı sağlayan bir bilim dalıdır.

MATEMATİK DERSİNE AİT SORULARIN ÖZELLİKLERİ

Matematik soruları sayılar yardımıyla problem çözebilme, matematiksel ilişkilerden yararlanabilme ve düşünme yeteneğini geliştirme niteliklerine sahiptir.

Öğrenci sorunun ne anlama geldiğini kavramak için dikkatli bir şekilde gerekirse altını çizerek soruyu okumalı, önce çok iyi anlamalı ve çözümü yaparken işlem hatası yapmamalıdır. İşlemin bitiminde mutlaka çözüm kontrol edilmelidir.

Matematiğe ait bazı sorular eleme veya şıkları kullanma yoluyla da çözülebilmektedir.

Matematik dersinde bir konuyla ilgili çok farklı soru sorulabilir. Aynı şekilde bir sorunun çok farklı çözüm yolları olabilir. ÖSS'de sorulardaki yanlış yapma ihtimalini en aza indirgemek için konularla ilgili mümkün olduğunca fazla ve farklı tarzda sorular çözmek gerekir.

Matematikte sorulardaki hiçbir veri gereksiz değildir. Her veri sorunun çözümünde bir ayrıntıdır. Sorularda her ayrıntıya dikkat etmek gerekir.

MATEMATİK DERSİNE ÇALIŞMA

A) Derste
Derslere mutlaka ön hazırlık yapmış olarak gelmek gerekir. Derslerde öğretmenin konu anlatımı ve verdiği örnekler dikkatle izlenmeli, anlaşılmayan ve eksik kalan noktalar hemen sorulmalıdır. Öğretmenin soru çözmede kullandığı kısa yollar birimler, formüller ezberlenmek yerine sebep-sonuç ilişkisi kurarak öğrenilmelidir.

B) Bireysel Çalışmalarda
Matematik dersindeki konular derste iyi öğrenilmiş olsa bile, düzenli test çözülmezse çok çabuk unutulur. Bu derste başarılı olabilmek için ön yargısız, sabırlı ve programlı olmak şarttır. Konu konu ve günü gününe çalışmak zorunludur. Bu çalışmalarda çözülemeyen soruların vakit kaybetmeden doğru çözümleri öğrenilmelidir. Mümkün olduğunca çalışmalar çok sayıda ve farklı tarzda sorular ile zenginleştirilmelidir.
Matematik dersindeki başarısızlığın temeli, kişinin yapması gereken çalışmaları zamanın da ve yeteri kadar yapmamasıdır. Düzenli çalışılıp, gerekli altyapı oluşturulduğunda matematiğin eğlenceli yönü fark edilecektir.

DERSİN PUAN TÜRLERİNE GÖRE ÖNEMİ:

A) Sözel Puan Türünde Hazırlananlar İçin:
ÖSS' de sözel ortalama yüksek olduğu için sadece sözel testi yapmak yeterli olmamakta ancak sayısal testle desteklenmesi halinde yüksek puan almak mümkün olmaktadır. Sayısal testlere dokunmayan öğrencilere karşı, sayısal cevaplayan öğrenciler az bir getiri sağlamasına rağmen büyük bir avantaj yakalamaktadır. Yapılabilecek maksimum sözel netinden sonra mutlaka sayısal teste geçilmeli ve yine yapılabilecek maksimum net için çalışılmalıdır.
Öncelikle işlem hataları giderilmeli ve matematik korkusu yenilmelidir. Her gün tekrar yapılmalı çözümlü sorular incelenerek bilgiler pekiştirilmelidir. ÖSS'de çok soru çıkan basit konular tespit edilmeli ve bu konular üzerinde çalışmalar yoğunlaştırılmalıdır.

B) Sayısal Puan Türünde Hazırlananlar İçin:
Bu puan türünün en belirleyici derslerindendir. Sayısal puanın yüksek olabilmesi için matematik dersinden mutlaka başarılı olunmalıdır.
Öğrenciler öncelikle konularda bilgi eksiklikleri var mı onu kontrol etmeli, bu eksiklikleri giderdikten sonra çok sayıda ve farklı tarzlarda sorular çözerek bilgilerini pekiştirmelidirler.

C) Eşit Ağırlıklı Puan Türünde Hazırlananlar İçin:
Bu öğrencilerin temelde matematik bilgisi sayısal grupta hazırlananlara göre daha zayıftır. Fakat bir sözel öğrenciden daha çok matematik yapmak zorunda olduklarından konu eleme şansları yoktur. Bu nedenle konular çok iyi çalışılmalı, sık sık tekrar edilmeli ve çok soru çözülmelidir.
Eşit ağırlıklı puanda hazırlanan öğrenciler için Türkçe ne kadar önemli ise Matematik de o derece önemlidir.

D) Dil Puan Türünde Hazırlananlar İçin:
Dil puanı ile sınava giren öğrenciler için sayısal testin bir katkısı yoktur. Bu derse ait sorular dil puanı hesaplanırken dikkate alınmadığından, dil puanı ile bir yüksek öğretim programına girmek isteyen öğrencilerin matematik dersine çalışmaları diğer puan türlerinde tercih yapmalarına bağlıdır.

 
 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=