Melik Ahmet Lisesi
  Sınav Öncesi Yapılacaklar
 
SINAV ÖNCESİ YAPILACAKLAR

Yeni konulara çalışmayı zamanla azaltınız

Öğrenme insan yaşamında kesintisiz devam eden bir süreçtir. İnsan hep öğrenen ve öğrendikleriyle davranan bir varlıktır. Öğrenme faaliyeti devam ettikçe yeni öğrenilenler, daha çok akılda kalır, eski öğrenilenler ise zamana karşı direncini kaybeder ve unutulmaya başlanır. ÖSS, hem mayıs ayında öğrendiklerinizi, hem de bir önceki yılın ekim ayında öğrendiklerinizi sorgulayan ve bu öğrenme materyalinden faydalanarak yorum yapabilme, mantığınızı kullanabilme ve problem çözme yeteneğinizi ölçen bir sınavdır. İşte bu geniş spektrumda elde edilen bilgiler, birbirine girmemeli, tam öğrenme gerçekleşmelidir. Sınava 1 hafta kalıncaya kadar yeni konuları kavramak, ÖSS performansınıza olumlu olarak yansıyacaktır. Ancak sınava 1 haftadan daha az bir süre kaldığında edinilecek yeni bilgilerin ket vurucu (eski öğrendiklerinizi unutturucu, bilgilerinizi karıştırıcı) bir etkisinden söz etmek gerekir. Bu nedenle son haftaya kadar öğrenmeye devam etmeli, son haftaya geldiğinizde zamanınızı daha çok test çözerek değerlendirmeli ve genel tekrarlar yapmalısınız.

Unutulan konularla ilgili genel tekrarlar yapınız

Unutma öğrenmenin haylaz kardeşidir. Öğrendiğiniz bilgiler, zaman içinde hızlı bir şekilde kaybolmaya başlar. Yapılan bilimsel araştırmalar "tam unutma"nın olmadığı yolundadır. Öğrenme gerçekleştikten hemen sonra öğrendiklerinizin büyük bir kısmını kaybetmeye başlarsınız. Zaman ilerledikçe unutma hızı düşer. Öğrenmenin üzerinden uzun bir zaman geçse bile hala aklınızda kalanlar olacaktır. İşte unutmanın olumsuz etkisini azaltmak için yapılması gereken, öğrendiklerinizi belirli aralıklarla tekrar etmektir. Ders sonunda yapılan özet tekrarlar, günlük, haftalık ve aylık tekrarlar işinizi oldukça kolaylaştırır. Bir de sınava yaklaştığınız şu dönemde yapacağınız genel tekrarlar sene başında öğrendiğiniz ama unutmaya yüz tuttuğunuz konuların tekrar zihninize yerleşmesine ve daha zor kaybolmasına yol açar.

Genel tekrar yapmanın yöntemi de önemlidir. A'dan Z'ye her şeyi okumak veya gözden geçirmek yerine, o konuyu öğrenirken kullandığınız ayrıntıları ve önemli ipuçlarını dikkate alarak tekrarlar yapmalısınız. Bu size zaman kazandırır. Öğrendiklerinizi tekrar yoluyla hatırlamak çok kolaydır.

Genel tekrar yaparken dikkat etmeniz gereken bir diğer husus da sistematik bir sıra izlemektir. ÖSS içeriğinde yer alan bilim dallarındaki konular tamamen birbirinden bağımsız değildir. Özellikle bazı derslerde bir konu, diğerine sıkı sıkıya bağlıdır. Birini kavramadan, diğerini kavramaya çalışmak işinizi zorlaştırır. Bu nedenle konu tekrarında rutin bir sıra izlemek yararlı olur.

ÖSS'ye hazırlanan aday pragmatik (faydacı) olmak zorundadır. İşine en fazla yarayanlara en kısa sürede sahip olmaya çalışmalıdır. Bu nedenle bildiğiniz, bildiğinizden emin olduğunuz, genel tekrar gerektirmeyecek ders veya konularla zaman geçirmemeli, zorlandığınız, unuttuğunuz ve sınavda size çok lazım olacak ders veya konuların genel tekrarına ağırlık vermelisiniz.

Eski yıllara ait sınav sorularının çıktığı konulara ağırlık veriniz

ÖSS'nin soru formatı genelde hep aynıdır. Yıldan yıla çok küçük değişiklikler yaşanır. Soru formatı aynı olduğu gibi, soruların ait olduğu konular da birbirine çok benzer. Bu nedenle özellikle son 5 yılın ÖSS sorularının hangi derslerin hangi konularında yoğunlaştığına bakmanız ve bu konularla ilgili eksiklerinizi gidermeye çalışmanız, size hem zaman kazandırır, hem de puan kazandırır. Kesinlikle aynı konulardan soru çıkacak diye bir kaide yoktur ama soruların % 80'i genelde aynı konulardan çıkmaktadır. Hatta konulara ait soru sayısı itibariyle de bir paralellik gözlenir. İşte tüm bu nedenlerle ÖSS'nin orijinal soru ve konu dağılımlarını dikkate alarak çalışmalarınızı tamamlamanız sizi psikolojik olarak da rahatlatır.

Alanınızda yer alan ders ve sorulara öncelik veriniz

1999 yılından beri ÖSYS'de alan uygulaması adı verilen bir yerleştirme modeli kullanılmaktadır. Nedir alan uygulaması ? Eğitim gördüğünüz lise alanına uygun programları seçerseniz, AOBP katkısını daha yüksek alırsınız, uygun olmayan programları seçerseniz AOBP katkısı daha düşük olur. İşte bu nedenle her adayın her programı seçebilme hakkı olmasına rağmen, her programa yerleşmede her aday aynı şansa sahip değildir. Yerleşme şansınızın yüksek olduğu, AOBP kaybına uğramayacağınız programların öğrenci alırken kullandığı puan türlerine hangi ders veya derslerin katkısı daha yüksek ise bu derslere ağırlık vermeniz yararlı olacaktır. Mühendislik seçecek bir adayın sayısal derslere, edebiyat seçecek bir adayın sözel derslere, iktisadi programları seçecek bir adayın ise Türkçe ve matematik derslerine ağırlık vermesi yararlı olur. Bu yöntem size hem zaman kazandırır, hem de alanınızdaki puan türlerine göre oluşacak Türkiye sıralamasında iyi bir yerde bulunmanıza yardımcı olur.

Konuya daha az, test çözümüne ise daha fazla zaman ayırınız

ÖSS test tekniğine dayalı bir sınavdır. Sınavda çok bilen değil, çok iyi test çözebilen adaylar başarılı olacaktır. Test tekniğini geliştirebilmenin en iyi yolu da değişik içerik ve niteliklere sahip bir çok soruyu çözebilmektir. Bu nedenle sınav yaklaştıkça daha fazla test çözmek test ve sınav tekniği konusunda gelişmenize yardımcı olur.

Test çözerken yaşanan en ciddi sorunlardan biri de aynı ders ve konuya ait testlere daha fazla yoğunlaşıp, değişik karakterdeki soru ve testlere karşı yabancılık yaşamaktır. ÖSS' tek tip ders ve soru formatından oluşan bir sınav değildir. Sınavda 180 soru bulunduğunu ve bunların değişik konu, yöntem ve içeriklere göre hazırlandığını asla unutmayınız.

Ders başarınız ile ilgili motivasyon bozucu olumsuz düşüncelerden uzak durmaya çalışınız

Bütün soruları doğru cevaplandırmak ÖSS'de başarılı olmanın yollarından biridir. Doğru. Ancak ÖSS'de başarılı olabilmenin tek şartı bu değildir. Keşke imkanınız olsa da bu yıl Türkiye birincisi olacak rakibinizle şu an konuşabilseniz. Mutlaka o da bazı eksiklerinden zafiyetlerinden bahsedecektir. İnsan doğası için tam ve bitmişlik diye bir şeyden bahsedilemez. Bu durum öğrenme ve başarı gibi soyut değerler için de geçerlidir. Sahip olamadıklarınızı düşünerek moralinizi bozmak yerine sahip olduklarınızla elde edebileceğiniz başarıya odaklanın. Bu aşamadan sonra performansınızda olumlu bir değişim yapabilmek için zayıf yanlarınızla oyalanmak yerine sahip olduklarınızla yetinmek ve kendinize güvenmek zorundasınız. Bu duygu sınav performansınıza mutlaka olumlu yönde yansıyacaktır.

Eksiklik duygusundan, kötü düşünceden kendimi alamıyorum, ne yapmalıyım? Sorusuna verilecek net bir cevap ne yazık ki yok. Bu tip rahatsızlık verici duygu ve düşünceler zihninizde belirdiği anda yapacak bir işiniz olmalıdır. Kısa süreli molalar, farklı bir derse ait çalışmalar veya küçük bir gezinti. Bu davranışlar sizi kabustan kısmen de olsa uyandırabilir.

Genel tekrar testlerine ağırlık veriniz

Kalan zaman diliminde nasıl ki konu tekrarları yapıyorsanız, genel tekrar testleri de işinizi kolaylaştıracaktır. Sınava hazırlanan bazı adaylar konu tekrarlarını test çözerek yaparlar. Siz de bu yöntemi kullanarak hem öğrendiğiniz ama unuttuğunuz konuları yeniden hatırlayabilir, hem de test tekniğini geliştirirsiniz.

Her hafta en az bir ÖSS denemesi uygulayınız. Bunu da 195 dakikalık tem oturumda tamamlayınız.

Test çözmek ile ÖSS denemesi uygulamak arasında önemli bir fark vardır.

ÖSS denemesi ile Testleri birbirinden ayıran özellikleri kısaca sıralayalım.

- Testlerde değerlendirme bir puan sistemine göre değil, doğru yanlış ve net modeline göre yapılır. ÖSS'de ise elde edilen puana göre ayrı bir yorum yapılabilir.

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=