Melik Ahmet Lisesi
  ÖSS İle İlgili Temel Bilgiler
 
ÖSS NEDİR? Ortaöğretimden yükseköğretime geçebilmek için ÖSYM tarafından hazırlanarak yılda bir kez ve tek oturumda uygulanan, Sözel ve Sayısal gibi bölümlerden oluşan, lisede elde edilen bilgilere dayanarak, problem çözme, bilimsel ilke ve kurallar etrafında düşünebilme ve mantığı kullanma gücünü ölçmeyi amaçlayan testlerden oluşan bir sınavdır.

ÖSS SORULARININ DERSLERE GÖRE DAĞILIMI
1.Alan Dersleri
Türkçe 30 Soru
Sosyal Bilimler -1 30 Soru
Matematik-1 30 Soru
Fen Bilimleri -1 30 Soru
2..Alan Dersleri
Edeb-Sosyal 30 Soru
Sosyal Bilimler-2 30 Soru
Matematik-2 30 Soru
Fen Bilimleri-2 30 Soru


 


2007 ÖSS HAKKINDA BİLGİLER

17 Haziran2007 Pazar günü yapılacak olan Öğrenci Seçme Sınavı sabah saat 09.30'da başlayacak, tek oturumda uygulanacakve 195 dakika sürecektir.
Kimlik kontrolleri ve salona yerleştirme işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binamn kapısında en geç saat 08.45'te hazır bulunmaları zorunludur.

Adayların oturacakları yerleri saptamak, gerekirse sınav sırasında bir adayın yerini değiştirmek yetkisi salon başkanına aittir. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları adaylara hatırlatacak ve test sorularını cevaplamak için kullanılacak cevap kağıtlarını dağıttıracaktır.

Cevap kağıtlarındaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan soma soru kitapçıkları da dağıtılarak sınav başlatılacaktır.
Sınav başladıktan soma adayların ilk 90 dakika ve son 15 dakika içerisinde sınav salonunu terk etmeleri yasaktır.

Adayların sınava,
- cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinası vb. araçlarla,
- cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,
- silah ve benzeri teçhizatla,
- müsvedde kağıdı, defter, kitap, sözlük, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlarla gelmeleri; sınav süresince adayların,
- konuşmaları, kopya çekmeleri ve kopya vermeleri, salondaki görevlilere soru sormaları,
- birbirlerine kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri,
- sınav salonunda sigara, pipo, puro vb. içmeleri,
- başkalarım rahatsız edecek şekilde bir şeyleryiyip içmeleri,
- sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları yasaktır.
Bu yasaklara uymadığı saptanan adayların sınavları iptal edilecektir.

SINAV VEYA SINAVSIZ GEÇİŞ ÜCRETİ

2007-ÖSYS Aday Bilgi Formu eksiksiz ve doğru olarak doldurulduktan sonra:

ÖSS'ye girmek istiyorum seçeneğini işaretleyen adaylar 40,00 YTL'yi,

- ÖSS ve YDS'ye girmek istiyorum seçeneğini işaretleyen adaylar 50,00 YTL'yi,

- ÖSS ve YDS'ye girmek istemiyorum, sadece Sınavsız Geçişe başvurmak istiyorum seçeneğini işaretleyen adaylar 10,00 YTL'yi bankalardan birine yatıracaklardır.
Adayın bu ücreti yatırmak için banka görevlisine TC. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve kaç YTL yatıracağım söylemesi yeterlidir.

Adayların bankadan aldıklan dekontu saklamaları gerekir.

ÖSYS'YE BAŞVURU İŞLEMİ NASIL TAMAMLANACAKTIR?

a) Başvuru merkezine yapılacak başvurular

Başvuru işleminin tamamlanabilmesi için adayın randevu alınan başvuru merkezine bizzat gitmesi gereklidir. Adayınbaşvuru merkezine gitmeden önce de aşağıdaki işlemleri tamamlamış olması gerekir .

- 2007-ÖSYS Aday Bilgi Formu doldurulmuş, aday tarafından imzalanmış olmalı.

- Eğer aday son sınrf düzeyinde ise 2007-ÖSYS AdayBilgiFommd tarafından onaylanmış olmalı.

- Başvuru merkezinden randevu alınmış olmalı.

- Sınav ücreti ya da Sınavsız Geçiş ücreti randevu gününden en az iki iş günü önce bankaya yatırılmış olmalı. Başvuru merkezine giderken adayın yanında bulundurması gereken belgeler aşağıda belirtilmiştir:

- Doldurulmuş 2007-ÖSYS Aday Bilgi Formu

- Fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaportvb.) Mezun öğrenciler için ortaöğretim diplomasının resmi onaylı bir sureti

- Banka dekontu Başvuru merkezi görevlisi tarafından 2007-ÖSYS Aday Bilgi Formundaki bilgiler ile birlikte adayın Web kamerayla alınacak fotoğrafı da elektronik ortama aktarılacaktır. Bu fotoğrafın, cepheden, başı açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş bir fotoğraf olması gerektiğinden, başvuru merkezine giderken adayların bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir. Sınav günü bu fotoğraftaki saç, bıyık, makyaj gibi tanınmada önemli rol oynayacak görünüm özelliklerinde bir değişiklik bulunmamalıdır.
Sınav günü, Salon Başkanının fotoğrafınızdan kimliğinizi belirlemede güçlük çektiği takdirde sizi sınava almayabileceğim göz önünde tutunuz.

Başvuru merkezi görevlisi bilgilerinizi ve fotoğrafınızı elektronik ortama aktardıktan sonra yazıcıdan alacağı 2007-ÖSYS Başvuru Kayıt Bilgileri adlı belgeyi kontrol etmeniz için size verecektir. Bu belgeyi kontrol ediniz ve bilgiler doğru ise imzalayıp görevliye onaylaması için geri veriniz. Onaylanmış, fotoğraflı belgeyi alınız ve 2007-ÖSYS'nin bütün aşamalarında size gerekli olacağından saklayın.Ekinde ÖSYM'ye ulaştıralacak rapor,öğrenim belgesi,diploma vb. belge bulunan Aday Bilgi Formu ekleri görevliler tarafından teslim alınacaktır.. Bu aşamadan soma yapacağımz her türlü değişiklik istekleri doğrudan ÖSYM'ye yapılmak zorundadır.

b) İnternet ile bireysel başvurular

2006-ÖSYS'ye başvurmuş olan adaylardan öğrenim bilgilerinde değişiklik olmayanlar isterlerse 2007-ÖSYS başvurularım bireysel olarak İnternet aracılığıyla yapabileceklerdir. Bu durumdaki adayların Sınav ya da Sınavsız Geçiş ücretlerini yatırdıktan iki iş günü sonra ÖSYM'nin İnternet sayfasında "2007-ÖSYS Bireysel Başvuru" başlıklı alana girmeleri ve buradaki açıklamalar doğrultusunda işlemlerini yaparak başvurularını tamamlamaları gerekir.


c) Postayla başvurular

Başvuru süresince hastalık, tutukluluk, yurt dışında bulunma (eğitim, tedavi vb.) sebebiyle bir başvuru merkezine gitmesi mümkün olamayan adaylar başvuru süresi içerisinde aşağıdaki belgeleri bir zarf içerisinde ÖSYM'ye posta ile gönderebilirlerveya elden teslim ettirebilirler.

- Doldurulmuş 2007-ÖSYS Aday Bilgi Formu

- Hastalık, tutukluluk, yurt dışında bulunma vb. nedenlerini ve sürelerini belirten resmi bir belge

- Öğrenim bilgilerinin yer aldığı diploma, transkript, karne vb. onaylı bir belge

- Sonuç ay içerisinde cepheden, başı açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş birfotoğraf

- Fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesinin (nüfus cüzdam, ehliyet, pasaportvb.) onaylı bir örneği

- Banka dekontu

ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI (ÖSS) SONUÇLARI NASIL DUYURULACAKTIR?

2007-ÖSS sonuçlarının 2007 Temmuz ayımn son haftası içinde adaylara duyurulması planlanmaktadır.

Sonuçlar, İnternet (http://oss.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Ayrıca, 2007-ÖSS'ye giren ve sınavı geçerli sayılan tüm adaylara, 2007 Temmuz ayının son haftası içinde 2007-ÖSS Sınav Sonuç Belgesi gönderilecektir.

Bu belgede adayın

- Her testteki doğru ve yanlış cevap sayıları,

- ÖSS puanları,

- OBP,AOBP ve varsa ek puanlan,

- Y-ÖSS Yerleştirme puanları,

- Başarı sıraları ve yüzdelik dilimleri yazılı olacaktır.

Sınav Sonuç Belgesinde bir adayın yerleştirmede kullanılmayacak olan Y-ÖSS puanları yer almayacaktır. 2007-ÖSS'ye girenlerden sınavdaki başarı durumları göz önünde bulundurulmaksızın Sınavsız Geçiş işlemlerine dahil edilecek adaylar ile 2007-ÖSS'ye girmeyerek Sınavsız Geçiş hakkından yararlanma durumunda olanların ortaöğretim basan puanlan (OBP), bu adaylara gönderilecek 2007-ÖSS Sınav Sonuç Belgesinde yer alacaktır.

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=