Melik Ahmet Lisesi
  Geç Kalma Durumunda Karşılaşacağınız Sorunlar?
 
Geç Gelme Durumunda Karşılaşacağınız Sorunlar Nelerdir?

Okula zamanında gelmeseniz bile derslere alınırsınız. Birinci ders saati dışında okula geç geldiyseniz derse alınmanıza rağmen devamsızlık etmiş sayılırsınız. Geç kalmanız durumunda derslere nasıl girip çıkacağınızı okul idareniz belirler.

Devam-Devamsızlık Durumunda Karşılaşacağınız Sorunlar Nelerdir?

Okula devam etmek zorundasınız. Devamsızlığınız hesaplanırken normal öğretim yapılan bir okuldaysanız sabah ve öğleden sonraki süreler yarımşar gün, ikili öğretim yapılan bir okuldaysanız bu süreler bir gün olarak kabul edilir.

Devamsızlıkla ilgili aşağıdaki hususlara dikkat;

a) İlk derse girmediyseniz veya ilk derse girdiğiniz halde arada bir veya daha fazla derse girmediyseniz devamsızlığınız yarım gün sayılır. Devamsızlığınız hesaplanırken iki yarım gün bir gün olarak kabul edilir.
b) Ders yılı içinde toplam 19,5 gün okula özürsüz olarak devam etmeme hakkınız vardır. Ancak özürsüz 20 gün devamsızlık yaptığınızda notlarınız ne olursa olsun başarısız kabul edilirsiniz.
c) Özürlü ve özürsüz devamsızlıklarınız ile okul yönetimince size verilen izinlerin toplamı 45 günü aşamaz. Ancak özrünüzün resmî bir makamdan alınacak belge veya rapor ile belgelendirilmesi ve bu belgenin özrün sona erdiği tarihten itibaren en geç 7 iş günü içinde okul yönetimine verilmesi gerekir. Kaza, ölüm, doğal afet, yangın, uzun süreli tedaviyi gerektiren hastalık, gözaltına alınma ve tutuklanma gibi durumlarda bu süre okulunuz yönetimi tarafından belirlenir.
d) Doğal afet, yangın, sağlık kurulu ya da heyet raporuna dayalı hastalık, göz altına alınma ve tutuklanma gibi nedenlerle okula devam edemediyseniz;
1) İki dönem notu almanız,
2) Özrünüzü belgelendirmeniz halinde devam süresini dolduran öğrenciler gibi işleme tabi tutulursunuz.
e) Yurt içinde ve yurt dışında, bilim, tiyatro, spor, müzik, folklor, beceri yarışması ve benzeri eğitici-kültürel faaliyetlere ve bunların hazırlık çalışmalarına katıldıysanız, okula devam edemediğiniz süre için izinli sayılırsınız ve bu süre devamsızlık olarak kabul edilmez. Bu durumda da başarı durumunuzun belirlenebilmesi için iki dönem notu almış olmanız gerekir.
f) Yetiştirme programlarına da devam zorunludur. Yetiştirme programlarına devam etmek zorunda olmanıza rağmen toplam ders saatinin özürlü veya özürsüz olarak altıda biri kadar devam etmediyseniz, notlarınız ne olursa olsun başarısız sayılırsınız.

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=